PROJEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM SALIRAN JAJARAN R1 & R2 UNTUK KOMPLEKS BERSEPADU PETROLEUM PENGERANG (PIPC) (PAKEJ 2)

Projek Pembangunan Infrastruktur Sistem Saliran Jajaran R1 & R2 untuk Kompleks Bersepadu Petroleum Pengerang (PIPC) (Pakej 2)