Rancangan Tebatan Banjir Sungai Layar

Rancangan Tebatan Banjir Sungai Layar, Betong, Sarawak